Бизнес Видове компании за потребителски кредити

Видове компании за потребителски кредити

По начало фирмите за бързи кредити са небанкови институции, които се регистрирани от БНБ и лицензирани като такива. В смисъла на това, че те отпускат кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства – както е записано в закона за кредитните институции (ЗКИ).

В този текст ще разгледаме възможните видове компании за бързи заеми, не на базата на тяхната регистрация, но на базата на това, как предлагат продуктите на потенциалните си клиенти. Добре е да бъдете информирани в тази посока, за да можете сами да отсявате, която фирма може да ви е по полза.

Фирми за бързо кредитиране само онлайн – има такива компании, които предлагат услугите си изцяло онлайн. Офисът на компанията е само един, централен и няма директен контакт със заемоискателите. Услугите на този вид компании са изведени така че, да се случват бързо от момента на кандидатстването, одобрението и получаването на парите. За ваша сигурност можете да проверите централния регистър на БНБ, който съдържа информация за всички небанкови компании регистрирани по ЗКИ.

Фирми за бързо кредитиране с офис – има фирми за бързо кредитиране, които поддържат сайт, но оттам не можете да кандидатствате за бързи заеми. Можете обаче да прочетете за техните видове заеми и да изберете офис, който е най-близо до вашата локация.

Фирми за бързо кредитиране с офис и онлайн обслужване – има фирми за бързо кредитиране, които разполагат както с офиси в цялата страна, така и с онлайн възможност за кандидатстване. Това обикновено са компании с по-големи възможности и ресурси, и освен че можете да кандидатствате онлайн, можете да се срещнете с представители на компанията в цялата страна.

Други фирми за бързо мини финансиране може да се разпределят според вида заеми, които предлагат. Например има небанкови компании, които специализират в предлагането на мини заеми и заеми до заплата в сравнително малки суми. Има компании, които предлагат бързи потребителки кредити в много по-големи суми. Има фирми, които заедно с бързите заеми предлагат лизингови услуги. Като може да се отбележи някаква зависимост между видовете предлагани кредитни продукти и начина по-който компаниите предоставят услугите си.