Общество БСП поиска закриване на комисията по досиетата

БСП поиска закриване на комисията по досиетата

Депутатите от БСП внесоха законопроект, който предвижда закриване на комисията по досиетата. Вместо това се предлага създаване на Институт за националната памет, който да поеме съхранението на архива на „Държавна сигурност“ и разузнавателните служби на Българската народна армия. „Трябва да се разграничат хората, служили на страната и тези, доносничели за лична облага“, каза депутатът от левицата Атанас Мерджанов.

За своето почти деветгодишно съществуване тази комисия, освен да внася раздори в българското общество, нищо друго не допринесе, коментира Мерджанов.

Със закона БСП иска по различен начин да уреди темата за досиетата на бившите тайни служби, като дейността, свързана с документите и техните архиви, се предоставя на архивна агенция, наречена Институт за национална памет. Според предложението той ще се ръководи от председател, избиран от Народното събрание по предложение на Министерския съвет за срок от пет години.

Институтът за национална памет ще осъществява дейността си в три основни посоки – достъп до документите на лицата, за които са събирани данни в службите, проверка за принадлежност и сътрудничество с тези служби по искане на изрично посочените в закона лица и за изрично посочени случаи, при която е необходимо съгласието на проверявания, вместо досегашното задължително обявяване по списък, както и достъп до архивите за научно-изследователска и публицистична дейност.

Уточнява се и значението на т.нар. картонче, което според Мерджанов не може само по себе си да е доказателство за принадлежност към органите на ДС.

Заложени са и принципите на политическа неутралност и запазване честта и достойнството на служилите на сигурността на страната и на техните наследници. Целта е да се разграничат служилите на страната от доносничилите за лична облага.

Източник: novinite.bg