Бизнес Европа свива дългове и дефицити

Европа свива дългове и дефицити

 

Бюджетните дефицити и държавните дългове в ЕС и еврозоната са се свили през 2015 г. спрямо 2014 година, сочат предварителни оценки на Евростат.

В 28-те страни от ЕС като цяло съотношението между бюджетния дефицит и брутния вътрешен продукт (БВП) се е понижило от 3,0 на сто през 2014 г. до 2,4 на сто миналата година, а е еврозоната – от 2,6 на сто до 2,1 на сто.

Съотношението между държавния дълг и БВП се е свило от 86,8 на сто до 85,2 на сто, а в еврозоната – от 92,0 на сто в края на 2014 г. до 90,7 на сто в края на 2015 година.

През 2015 г. Люксембург (1,2 на сто), Германия (0,7 на сто) и Естония (0,4 на сто) са отчели бюджетен излишък, а Швеция – балансиран бюджет. Най-нисък бюджетен дефицит като съотношение спрямо БВП е отчетен в Литва (-0,2 на сто), Чехия (-0,4 на сто), Румъния (-0,7 на сто) и Кипър (-1 на сто). Седем страни членки имат дефицит равен или превишаващ 3 процента: Гърция (-7,2 на сто), Испания (-5,1 на сто), Португалия и Великобритания (по -4,4 на сто), Франция (-3,5 на сто), Хърватия (-3,2 на сто) и Словакия (-3 на сто).

Към края на миналата година най-ниско ниво на държавен дълг към БВП са имали Естония (9,7 на сто), Люксембург (21,4 на сто), България (26,7 на сто), Латвия (36,4 на сто) и Румъния (38,4 на сто).

Източник: novinite.bg