Други Видовете преводи и предназначението им

Видовете преводи и предназначението им

Prewodi

Писмен и устен, художествен и технически, превод на документи – това са видовете, за които всеки се досеща на прима виста. Но когато ви се наложи да ползвате преводачески услуги, разбирате че това съвсем не е достатъчно, за да уточните параметрите на поръчката си.

Колкото по-бързо протича специализацията в различните сфери на човешкия живот, толкова повече стават и видовете превод.

Писмени преводи

Те се класифицират по различни критерии.

Един от най-важните е представителността и отговорността им. Това обикновено са преводи на документи – лични, за завършено образование, медицински, търговски, юридически, тръжни и т. н. Ще ги срещнете като официални или оторизирани преводи. Те се извършват от заклети преводачи, които носят включително наказателна отговорност за достоверността им. Често имат нужда от легализация.

Специализирани са тези, които са свързани с точно определена област с характерна терминология и стил. Често изискват намесата на професионални консултанти от съответната област. Включват не само текстове и преводи на документи, но и чертежи.

Обикновените са предназначени за лична употреба или за вътрефирмено използване. Те по принцип са най-евтини.

Според нужния срок можете да ползвате експресни, бързи и обикновени преводачески услуги.

Ако се тръгне по линията на различните видове дейности, клонове от науката и техниката, браншове, социален живот, правителствена, юридическа, търговска сфера и т. н., видовете писмени преводи стават десетки.

От една страна различните типове се отличават ясно един от друг. От друга – един и същ превод обединява различни характеристики. Така официалните са обикновено специализирани и много често – експресни.

Можете да поръчате писмените преводи онлайн.

Устни преводи

Като начин на реализация те са консекутивен и симултанен. При консекутивния говорещият изчаква преводача да преведе казаното и тогава продължава. Прилага се при преговори, бизнес срещи и обеди, изповядване на сделки и нотариални заверки, разговори по телефона и т. н.

При симултанния преводачите превеждат заедно с говорещите. Използват се специални технически средства, които довеждат превода директно в слушалките на публиката. Обикновено се работи на повече от един език, при събития с международно участие – фестивали, конференции и др.

Модерните видове превод

Днес информацията пристига при нас през интернет. Както твърди една мъдрост на съвременния маркетинг, ако бизнесът ви не е в интернет, все едно не съществува. От друга страна – глобализацията и вездесъщата световна мрежа направиха международния пазар достъпен за всички производители. И точно това е причината за появата на така наречените локализация и транскреация – разновидности на адаптацията. Те целенасочено се отдалечават от пунктуалността и точността, характерни за класическия превод.

Локализацията е превод на уеб сайтове. Изследвания твърдят, че почти две трети от потребителите пазаруват от онлайн магазини и предпочитат страници на собствения си език. Но в този случай простото превеждане на информацията на вашия фирмен сайт не работи. Необходимо е той да се адаптира така, че да е функционален и лесен за използване на целевия език. Това означава да звучи на този език, термините, структурата, визията и интерфейса да са такива, каквито ги познават и харесват потребителите на съответния пазар.

Транскреацията също значително се отдалечава от превода, такъв, какъвто сме свикнали да го мислим. Тя по-скоро е превод на вкусове, навици, потребности,  емоции, желания. Добре направената адаптация запазва силата на посланията да провокират действие.

Видовото разнообразие на превода е объркващо за неспециалиста. Затова, когато ви трябват преводачески услуги, намерете своя партньор в лицето на АЛМА КОНСУЛТ и им се доверете напълно.